Tủ Sắt Phát Lộc

Người dùng nên chọn Tủ Sắt Phát Lộc vì Tủ Sắt này có khả năng chịu lửa cao với chỉ số chịu nhiệt, thời gian chịu nhiệt đảm bảo an toàn cho tài sản bên trong. Khả năng chịu lửa được tính theo giờ đồng hồ và bạn nên chọn Tủ Sắt có thời gian chịu lửa ít nhất trên 1 giờ, chịu được nhiệt độ ít nhất 1000 độ C. Liên hệ hotline 0982 770404 để tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn Tủ Sắt